Txij tus txheej txheem ntawm daim ntxig daim ntawv nyeem

card reader

Tom qab siv sij hawm ntev, kev thauj mus los yuav tau siv thiab tsim kua muag, plua plav rau ntawm lub plhaws, lub taub hau hlau,

IC card hu yuav cuam tshuam qhov kev kawm ntawm module, yog li nws yuav tsum tau khaws cia rau ib qho tas li.

Cov ntaub ntawv qhia txog yog li nram qab no:

Siv daim ntawv ntxuav nrog cawv los ntxuav lub tshuab nqus hlau magnetic los rub tawm thiab ntxig rau hauv daim npav nyeem ntawv

ob peb zaug.

Ntxig ib daim ntawv nrog kev haus dej cawv thiab ua tiav nws daim ntawv IC test card ob peb zaug los ntxuav cov IC card

hu rau.

Kev tu vaj tu tsev: Saib xyuas tus qauv (Lub taub hau sib txig, IC contact, Mechanism) txhua txhua

20,000 voj voog yog pom zoo.

(Ib hlis twg: daim npav rau hauv thiab daim npav tawm)

Txawv lub Cheeb Tsam Cheeb Tsam yog ua raws li txuas mus ntxiv no:

1) IC card tiv toj kev txij nkawm: Tso nrog daim npav IC nrog haus cawv; ua nws pib xeem IC daim

2) Kho kom lub taub hau khawm: Muab ntxig rau / rub daim nplij qheb kev nrog rov qab.